Informacje o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział w Rybniku przy ulicy Piasta 28, 44-200 Rybnik, dalej „ZG SITG”
 • W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z Alicja Skałbania:
 • pisząc na adres pocztowy: ul. Piasta 28, 44-200 Rybnik        
 • pisząc na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 • telefonując pod numer:   32 7395381
 • Pana/Pani dane osobowe wskazane we formularzu będą przetwarzane w celach niezbędnych do realizacji procesu rejestracji na Wydarzenie International Mining Forum w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Wydarzenia w formie wiadomości e-mail lub kontaktując się telefonicznie na podstawie zgody,
  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być osoby wyznaczone do udziału w procesie  Rejestracyjnym po stronie partnerów tj. JSW S.A. lub JSW Innowacje S.A.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji  międzynarodowych.
 • W przypadku uzyskania celu określonego powyżej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat lub dłużej, gdy zajdzie konieczność ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
  lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a w  przypadku wyrażenia zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt: Alicja Skałbania tel. 32 7395381
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych
  w art. 77 ust. 1 RODO.
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem koniecznym w celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rejestracyjnego.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.