List prezesa JSW Innowacje Tadeusza Weneckiego

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt zaprosić do udziału w International Mining Forum 2019, które odbędzie się na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach w dniach 11 – 12 kwietnia br. Tegoroczne spotkanie to kolejny krok w budowie i kształtowaniu platformy wymiany idei, wiedzy, informacji, opinii i, przede wszystkim, praktycznych doświadczeń inżynierów oraz naukowców w zakresie możliwości technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych wdrażania idei Górnictwo 4.0. Obecne Forum to bezpośrednia kontynuacja działań zainaugurowanych podczas IMF 2017. Ufam, że zaproponowany tegoroczny dialog techniczny odpowie na wrastające potrzeby w obszarze wymiany informacji, wiedzy, a zwłaszcza praktycznych doświadczeń, w tematyce nowych rozwiązań w górnictwie, jak również w otoczeniu przedsiębiorstw górniczych.

Idea „czwartej rewolucji przemysłowej” oraz koncepcja Industry 4.0 jako przełomowa zmiana w produkcji dóbr to z jednej strony wyzwanie, z drugiej zaś naturalna konsekwencja procesu rozwojowego. Nowe technologie oraz będące ich konsekwencją nowe zasady funkcjonowania podmiotów gospodarczych, które systemowo będą wykorzystywać w sposób zintegrowany wszechobecne technologie informacyjne, systemy i modelowanie cyberfizyczne, a docelowo nowe strategie w komunikacji maszyna-maszyna i człowiek-człowiek, wymagają podejmowania już dziś działań, które w nieodległej przyszłości będą trwałym elementem gospodarki opartej na wiedzy.

„Czwarta rewolucja przemysłowa” to kilkunastoletni proces intensywnych przemian. W którym punkcie tego procesu dziś jesteśmy? Jakie doświadczenia już zdobyliśmy, a jakie jeszcze nas czekają we wdrożaniu Górnictwa 4.0? W którym miejscu jest górnictwo i jak wykorzystuje czas? Jak zmienia się rola człowieka i jak będzie wyglądać w dobie Górnictwa 4.0? Jakie techniki i technologie pojawiają się w dalszej perspektywie? Czy cyfryzacja, big data i data mining to wstęp do Internetu Wszechrzeczy? Czy jesteśmy przygotowani do wdrożenia procesów decyzyjnych opartych na wirtualnych symulacjach i przy wykorzystaniu modelowania cyberfizycznego? – to tylko część pojawiających się pytań, gdy myślimy o przyszłości górnictwa. To jednak zarazem pytania, które pokazują, że Górnictwo 4.0 nie jest zagadnieniem dotyczącym tylko jednego przedsiębiorcy, lecz obszarem współpracy, wymiany myśli i doświadczeń całej grupy podmiotów operujących w sektorze i wokół niego. Tego rodzaju wymiana doświadczeń pomiędzy producentami, dostawcami, odbiorcami, jak też z otoczeniem społecznym, to niezbędny atrybut gospodarki opartej na wiedzy. Pojawia się wyraźnie również nowa kwestia – jak skutecznie i optymalnie zarządzać wszystkimi tymi zmianami, które poprzez wpływ na każdy obszar działalności przedsiębiorstw, z natury swej mają wielowymiarowy charakter w swoim ujęciu jakościowym. Zmiany te równocześnie bardzo silnie oddziałują na otoczenie przedsiębiorstw i zarazem znajdują się pod bardzo silną presją sygnałów, trendów i zjawisk zachodzących w tym otoczeniu.

Drodzy Przyjaciele,

jak powiedział Wiktor Hugo: Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł. Czy dziś jest nam łatwiej wyobrazić sobie Inteligentne kopalnie, gdzie procesy eksploatacji i przetwórstwa węgla przebiegają w sposób zautomatyzowany poprzez automatyczną modyfikację parametrów pracy i dzięki wykorzystaniu komunikacji pomiędzy maszynami oraz całymi układami produkcyjnymi, co w konsekwencji prowadzi do modyfikacji konfiguracji finalnych produktów?

Dwa lata temu, podczas International Mining Foum JSW 2017 określiliśmy obszary oraz wyzwania, które stoją przed sektorem wydobywczym w kolejnej dekadzie XXI wieku. Dziś chcielibyśmy pójść dalej i przejść do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowanych działań na rzecz nowych rozwiązań technicznych, informatycznych i organizacyjnych w górnictwie podziemnym, aktualizując tym samym portfel wiedzy o realizowanych oraz przygotowywanych górniczych projektach badawczo–rozwojowych. Gospodarzem tego wielkiego wydarzenia będzie Jastrzębska Spółka Węglowej S.A. -  jeden z najnowocześniejszych producentów węgla koksowego i koksu na świecie.

Serdecznie zapraszam w dniach 11-12 kwietnia do Katowic oraz do Jastrzębskiej Spółki Węglowej na International Mining Forum 2019.

Tadeusz Wenecki, Prezes Zarządu JSW Innowacje S.A. – Partner merytoryczny