Logowanie

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 19 gości.

 

JSW - odpowiedzialny rozwój poprzez innowacje,
inwestycje i edukację

W latach 2015 – 2017 Jastrzębska Spółka Węglowa realizowała program głębokiej restrukturyzacji, warunkujący odzyskanie rentowności i płynności finansowej w trudnych warunkach rynkowych. Aby się obronić przed upadłością, Spółka podjęła w tym okresie wiele trudnych decyzji, m.in. o sprzedaży akcji Spółki Energetycznej „Jastrzębie” S.A. oraz aktywów koksowniczych Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. Obecnie po okresie głębokiej restrukturyzacji dla podniesienia konkurencyjności i elastyczności produkcji Zarząd JSW zamierza postawić na rozwój poprzez innowacje i inwestycje.

Kluczem do realizacji tego rozwoju ma być powołanie do życia Jastrzębskiego Centrum Innowacji i Rozwoju, które zaczyna obecnie funkcjonować na Śląsku jako JSW INNOWACJE.

Powstałe w miejsce Polskiego Koksu Jastrzębskie Centrum Innowacji i Rozwoju (JSW Innowacje) ma być docelowo kompleksowym zapleczem badawczo-rozwojowym całej Grupy Kapitałowej JSW.

Swoją działalnością JSW Innowacje ma obejmować wszystkie fazy działalności badawczo-rozwojowej Grupy Kapitałowej: od badań, poprzez projekty, ocenę oddziaływania na środowisko, analizę wykonalności, po nadzór nad ich realizacją. Chcielibyśmy, aby główne cele badawcze JSW Innowacje obejmowały:

 

  • wydłużenie okresu eksploatacji posiadanych aktywów
  • sterowanie jakością prowadzonego procesu
  • wzrost wydajności majątku produkcyjnego
  • bezpieczeństwo i ochronę środowiska
  • rewitalizację terenów poprzemysłowych i wykorzystanie odpadów
  • wzrost zysków dzięki wdrażanym  innowacjom
  • rozwój zasobów ludzkich Grupy Kapitałowej JSW.

 

JSW Innowacje operując z Katowic wykorzysta swoje położenie geograficzne w celu angażowania na rzecz JSW środowisk naukowo-badawczych z Katowic, Gliwic i Krakowa w celu stymulowania rozwoju całej Grupy Kapitałowej.

Inauguracja funkcjonowania JSW Innowacje nastąpi podczas międzynarodowej konferencji naukowej z serii International Mining Forum 2017 pt.: Mining of the future - New Problems and Solutions.

Konferencja, której gospodarzem w 2017 roku będzie Jastrzębska Spółka Węglowa powołana została do życia w 2004 roku siłami Polskiej Akademii Nauk i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W swoich założeniach IMF - JSW 2017 ma być platformą wymiany myśli naukowej i praktycznych inżynierskich rozwiązań na forum międzynarodowym z udziałem przedstawicieli branży górniczej z Europy i świata.

IMF 2017 odbędzie się w Jastrzębiu Zdroju w KWK Pniówek, a jego głównym organizatorem będzie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik.

Tegoroczne obrady FORUM odbędą się  w dniach 28-30 czerwca, a niezwykle atrakcyjnym punktem programu będzie umożliwienie uczestnikom IMF praktycznego zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania kopalń JSW, w tym z wykorzystywaną techniką i technologią eksploatacji.

Szczegóły na oficjalnej stronie IMF 2017 www.imf2017.pl

Gospodarz konferencji

Organizator konferencji

Partnerzy

Partnerzy medialni