Logowanie

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 6 gości.

Sesje tematyczne XIV International Mining Forum:

 1. Przemysł 4.0 – kopalnia zintegrowana

  Elementy infrastruktury kopalń odpowiedzialne za zasilanie i łączność z powierzchnią stanowią nieodzowny element bezpiecznego i efektywnego systemu produkcji. Koncepcja Przemysłu 4.0 stawia zupełnie nowe wymagania przed branżą górniczą w tym obszarze.

  Jakie potencjalne trudności napotka idea przemysłowego Internetu Rzeczy podczas implementacji w górnictwie podziemnym? Jakie są potencjalne szanse i perspektywy użytecznego wykorzystania najnowszych zdobyczy techniki, w tym metod analitycznych oraz algorytmów uczenia maszynowego obejmujących duże zbiory danych (ang. Big Data)? Czy skuteczne wdrożenie przemysłowego Internetu Rzeczy i nowych metod przetwarzania danych może odmienić realia pracy górników oraz kopalni? Powyższa problematyka obok nowatorskich rozwiązań dla zasilania, sterowania i łączności w kopalniach, stanowić będzie podstawową tematykę sesji „Przemysł 4.0 – kopalnia zintegrowana”.

 2. Nowe techniki i technologie w przeróbce surowców

  Procesy przeróbki surowców mineralnych determinują efektywność procesów górniczych, pełniąc istotną rolę procesu pozyskiwania kopaliny w zakresie nadawania jej właściwości produktu handlowego.

  Rosnące zapotrzebowanie na surowce, w szczególności te zakwalifikowane jako strategiczne czy też krytyczne, powoduje konieczność odpowiedniego doboru procesów technologicznych w zakresie zwiększenia ich wydajności i skuteczności w pozyskiwaniu surowca, zarówno ze złóż pierwotnych jak i wtórnych. Innowacyjne rozwiązania w zakresie techniki i technologii procesów przeróbczych pozwalają wypracować nowoczesne rozwiązania, za pomocą których możliwe jest wytworzenie produktu o żądanej jakości z uwzględnieniem szeregu aspektów między innymi ekonomicznych czy środowiskowych. Rozwiązania te są szczególnie ważne z uwagi na zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych.

  Sesja „Nowe techniki i technologie w przeróbce surowców” umożliwi wymianę wiedzy i myśli technicznej dotyczącej nowoczesnych rozwiązań w zakresie odzysku składników mineralnych z surowców pierwotnych, a także z szerokiej gamy materiałów odpadowych. Spotkanie to będzie doskonałą okazją do podzielenia się doświadczeniem z codziennej praktyki przemysłowej dotyczącej wdrażania innowacyjnych technik i technologii w szeroko rozumianej przeróbce surowców i konfrontacji z wynikami badań eksperymentalnych nad udoskonalaniem tych procesów. 

 3. Geometan – Metan z pokładów węgla jako surowiec mineralny

  Metan z pokładów węgla może stanowić alternatywny, łatwo dostępny surowiec mający zastosowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

  W świetle planowanych międzynarodowych regulacji środowiskowych, w niedługim czasie efektywne jego zagospodarowanie stać się może nie tyle szansą, co koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi. Co więcej, wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest również istotne z przyczyn zarówno ekologicznych, z uwagi na fakt że emisja metanu do atmosfery znacząco przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, oraz społecznych, ponieważ obniżenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych pozwala na poprawę jakości życia w regionach górniczych, a rozszerzenie profilu działalności kopalń daje szansę na przynajmniej częściowe zachowanie miejsc pracy w sektorze węglowym, stopniowo ubywających wraz z postępującą dekarbonizacją gospodarki.

 4. Nowe techniki i technologie w górnictwieGospodarz konferencji

Organizator konferencji

Patron konferencji

Partnerzy medialni