Logowanie

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 0 gości.

Sesje tematyczne XIV International Mining Forum:

  1. Geometan – Metan z pokładów węgla jako cenne źródło energii

    Metan z pokładów węgla może stanowić alternatywny, łatwo dostępny surowiec mający zastosowanie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

    W świetle planowanych międzynarodowych regulacji środowiskowych, w niedługim czasie efektywne jego zagospodarowanie stać się może nie tyle szansą, co koniecznością podyktowaną względami ekonomicznymi. Co więcej, wykorzystanie metanu z pokładów węgla jest również istotne z przyczyn zarówno ekologicznych, z uwagi na fakt że emisja metanu do atmosfery znacząco przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego, oraz społecznych, ponieważ obniżenie zanieczyszczeń wynikających ze spalania paliw stałych pozwala na poprawę jakości życia w regionach górniczych, a rozszerzenie profilu działalności kopalń daje szansę na przynajmniej częściowe zachowanie miejsc pracy w sektorze węglowym, stopniowo ubywających wraz z postępującą dekarbonizacją gospodarki.

  2. Nowe techniki i technologie w górnictwieGospodarz konferencji

Organizator konferencji

Patron konferencji

Partnerzy medialni