Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Pav. C1, room 322 A
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

 

Foundation Office’s opening hours: Mon – Fri 9 a.m. – 2 p.m.

tel. +48 12 617 46 04 or +48 12 698 688 412

fax. +48 12 617 46 05

e-mail: f-agh@agh.edu.pl

www.fundacja.agh.edu.pl

NIP: 677-228-96-47 REGON: 120471040 KRS: 0000280790

Host of the conference

Organiser

Patronage

Media Partners