IMF 2019
International Mining Forum 2019: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0

IMF 2017
International Mining Forum 2017: Mining of the future - New Problems and Solutions

IMF Archives
Materials from all previous editions of International Mining Forum


Who's online

There are currently 0 users and 11 guests online.

User login

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

23-27 lutego 2015, Hotel QUBUS Kraków, Polska

Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów i upadowych 

 

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Górniczego związana będzie z szeroko rozumianym specjalistycznym budownictwem podziemnym.  W ramach wystąpień fachowcy z branży przedstawią tematykę związaną z realizacją oraz funkcjonowaniem wyrobisk udostępniających. Podczas sesji wystąpią przedstawiciele przemysłu m. in. z Chin, Niemiec, Serbii i Słowenii. Tematyka zgłoszonych referatów obejmuje:

 

  • uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne oraz techniczne funkcjonowania szybów
  • wykorzystanie maszyn typu TBM do głębienia upadowych
  • przegląd technologii budowy szybów
  • uwarunkowania prognozowania deformacji w szybie
  • budowa szybów w zagłębiu miedziowym w specyficznych warunkach monokliny przedsudeckiej
  • bieżąca eksploatacja szybów i upadowych
  • nowa generacja urządzeń do głębienia i pogłębiania szybów
  • porównanie kosztów inwestycyjnych szyb-upadowa

 

 

 

 

 

Host of the conference

Organiser

Patronage

Media Partners