23-27 lutego 2015, Hotel QUBUS Kraków, Polska

Dobre praktyki w projektowaniu i budowie szybów i upadowych 

 

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Forum Górniczego związana będzie z szeroko rozumianym specjalistycznym budownictwem podziemnym.  W ramach wystąpień fachowcy z branży przedstawią tematykę związaną z realizacją oraz funkcjonowaniem wyrobisk udostępniających. Podczas sesji wystąpią przedstawiciele przemysłu m. in. z Chin, Niemiec, Serbii i Słowenii. Tematyka zgłoszonych referatów obejmuje:

 

  • uwarunkowania geologiczno-hydrogeologiczne oraz techniczne funkcjonowania szybów
  • wykorzystanie maszyn typu TBM do głębienia upadowych
  • przegląd technologii budowy szybów
  • uwarunkowania prognozowania deformacji w szybie
  • budowa szybów w zagłębiu miedziowym w specyficznych warunkach monokliny przedsudeckiej
  • bieżąca eksploatacja szybów i upadowych
  • nowa generacja urządzeń do głębienia i pogłębiania szybów
  • porównanie kosztów inwestycyjnych szyb-upadowa

 

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Gospodarz konferencji

Organizator konferencji

Patron konferencji

Partnerzy medialni