IMF 2019
International Mining Forum 2019: Safety and efficiency of exploitation against the challenges of industry 4.0

IMF 2017
International Mining Forum 2017: Mining of the future - New Problems and Solutions

IMF Archives
Materials from all previous editions of International Mining Forum


Who's online

There are currently 0 users and 8 guests online.

User login

  

ZOBACZ RÓWNIEŻ

 

 

24-28 lutego 2014, Hotel QUBUS Kraków, Polska

Z prezentacją projektu „I2Mine” w dniu 27.02.2014

 

Komitet Organizacyjny International Mining Forum oraz partnerzy projektu „I2Mine” zapraszają do udziału w specjalnej sesji naukowej prezentującej bieżące wyniki głównych kierunków badań prowadzonych w ramach projektu.

O PROJEKCIE I2MINE

Projekt „I2Mine” finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach 7. Programu Ramowego rozpoczął się w listopadzie 2011. Inicjatywa ta koncentruje się na wyzwaniach technologicznych w przemyśle górniczym związanych z eksploatacją coraz głębiej położnych złóż oraz aspiracjami w kierunku stworzenia niewidzialnej, bezpiecznej kopalni, która nie wpływałaby na środowisko. Projekt jest realizowany przez konsorcjum 26 organizacji z 10 krajów europejskich.

Projekt I2Mine (Innowacyjne Technologie i Koncepcje dla Inteligentnej Podziemnej Kopalni Przyszłości) wyznacza początek serii działań związanych z realizacją koncepcji niewidzialnej, bezpiecznej kopalni podziemnej, która nie wpływałaby na środowisko. Będzie koncentrował się na rozwoju technologii przydatnych dla eksploatacji podziemnej.

Sesja „I2Mine” odbędzie się w Krakowie, w teatrze im. J. Słowackiego w ramach International Mining Forum 2014 odbywającego się podczas XXIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej (www.szkolaeksploatacji.pl).

TEMATYKA

Tematyka sesji  „I2Mine” obejmowała będzie następujące zagadnienia:

  • Systemy informacji i kontroli w kopalni
  • Nowoczesne metody podziemnej eksploatacji i przeróbki surowców
  • Mechanika górotworu i systemy monitoringu
  • Innowacyjne maszyny w górnictwie podziemnym
  • Wdrażanie, instalacje demonstracyjne, ocena
  • Zdrowie, bezpieczeństwo oraz aspekty środowiskowe w podziemnej kopalni przyszłości
  • Komunikacja, promocja wyników projektu, aspekty społeczne

Host of the conference

Organiser

Patronage

Media Partners