Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej konferencji z serii International Mining Forum, tym razem pt.: "Nowe spojrzenie na technikę i technologię eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego". Już 24-26 listopada 2011 roku, tym razem w LW Bogdanka SA.

IMF 2011 INTRO 

Search engine friendly content

W 1996 roku podczas obrad V Szkoły Eksploatacji Podziemnej - największej konferencji górniczej w Polsce, opublikowano książkę pt.: „Eksploatacja cienkich pokładów węgla kamiennego”. Była ona podsumowaniem obrad jednej z sesji, w której wzięli udział autorzy z kilku krajów zajmujący się tą problematyką.

Przygotowywana konferencja z serii International Mining Forum ma na celu pokazać dotychczasowe polskie i światowe dokonania w zakresie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego.

W Polsce wdrażanie techniki strugowej realizują młodzi inżynierowie, dla których zautomatyzowany system eksploatacji stanowi prawdziwe wyzwanie wskazujące kierunek dalszego rozwoju - to eksploatacja z minimalnym udziałem ludzi w przodku przy nowej roli i możliwościach technologii informacyjnych. Tworzą one nowe formy i sposoby obsługi dotychczas realizowanych procesów produkcyjnych, znakomicie i z powodzeniem wykorzystywane w nowej generacji techniki strugowej. Kolejne generacje młodej kadry wkraczającej do kopalń obdarzone nowym rodzajem umiejętności, a przede wszystkim świadomości cechującej się szczególnym rozumieniem rzeczywistości (rzeczywistością jest przede wszystkim to co jest na ekranie) są gwarantem, że ten kierunek poszukiwań nowych rozwiązań i dążenia do jak najmniejszej liczby ludzi zatrudnionych na dole kopalń będzie coraz silniej rozwijany.

Dotychczasowe doświadczenia trzech kopalń (KWK Zofiówka, KWK Jas-Mos, LW Bogdanka SA) wskazują, że istnieją realne możliwości włączenia się polskich firm w dalszy rozwój kolejnych instalacji strugowych.

Wierzymy że przygotowywana konferencja stanowić będzie idealne podsumowanie dotychczasowych działań podejmowanych tak w Polsce jak i na świecie w zakresie wdrażania techniki strugowej w górnictwie i wskaże kierunki dalszego jej rozwoju.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji - Naprawdę Warto!

Gospodarz konferencji

Organizator konferencji

Patron konferencji

Partnerzy medialni