Sesja plenarna

INTERNATIONAL MINING FORUM 2017 PT.: MINING OF THE FUTURE - NEW PROBLEMS AND SOLUTIONS.


29.06.2017 CZWARTEK,
miejsce: KWK Pniówek,
obrady od 10:00 do 18:00 - Sesja plenarna: Górnictwo przyszłości – problemy i rozwiązania

Start Prelegent Tytuł prelekcji
10:00 Daniel Ozon JSW SA Strategia rozwoju JSW S.A. przez pryzmat innowacyjnych działań w procesie węgiel – koks
10:20 Mirosław Urbański JP Morgan Atrakcyjność finansowa sektora wydobywczego w świetle globalnych projektów górniczych.
10:35 Złotowski Mateusz PKO Perspektywy makroekonomiczne Polski 2017
10:50 Stefan Świątkowski - KGHM Polska Miedź Perspektywy i strategia rozwoju KGHM Polska Miedź SA
11:05 Tomasz Rogala PGG Koncepcja i kierunki rozwoju Polskiej Grupy Górniczej do 2030
11:20 Krzysztof Szlaga LWB LW Bogdanka SA - strategia obszaru wydobycie Grupy Kapitałowej Enea w perspektywie do roku 2030
11:35 Zdzisław Filip TAURON Wydobycie S.A. Strategia zrównoważonego rozwoju TAURON wydobycie do 2030
11:50 Mirosław Bendzera: FAMUR SA Sprawdzone rozwiązania globalny zasięg
12:05 Podpisanie listu intencyjnego JSW-Advicom-Famur
12:10 Przerwa kawowa  
12:30 Henryk Paszcza ARP o/Katowice Restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego – historia, teraźniejszość i przesłanki na przyszłość
12:45 Martin Junker - RAG Mining Solutions Restrukturyzacja i postęp technologiczny w niemieckim przemyśle węglowym
13:00 Roman Dyczkowski - National Mining Uniwersity of Ukraina Aktualna sytuacja i przyszłość górnictwa węgla kamiennego na Ukrainie
13:15 Jerzy Kicki - PAN/AGH Polski Kongres Górniczy 2017 - ważne spotkanie branży górniczej
13:30 Dean Thornewell - Komatsu Mining Komatsu Mining jako firma innowacyjna
13:45 Podpisanie listu intencyjnego JSW-AGH
13:50 Podpisanie listu intencyjnego Górnictwo OK
13:55 Obiad  
14:40 Józef Dubiński -SITG, Antoni Tajduś, Marek Cała - AGH Górnictwo przyszłości – problemy i rozwiązania
14:55 Robert Szczotka – ABB Przemysł 4.0 w górnictwie podziemnym, trendy, najlepsze praktyki, zastosowania
15:10 Ulrich Paschedag - Caterpillar Bergerat Monoyeur Wyzwania górnictwa 4.0
15:25 Ryszard Biernacki - KGHM PM SA  Wizja kopalni przyszłości w działaniach strategicznych KGHM Polska Miedź SA
15:40 John Pala - Palaris  Zintegrowany system zarządzania danymi w zakresie geologii, planowania, przeróbki węgla i handlu
15:55 Chris Reardon - DESWIK Narzędzia informatyczne Deswik do wspomagania produkcji w kopalniach
16:10 Matt Dyson - Australian Drilling Systems Podziemne wiercenia kierunkowe – wyposażenie, osprzęt, ekspertyzy, serwis. Efektywne rozwiązania w zakresie wentylacji dotyczące szerokiego zakresu zastosowań, w tym drenażu metanu
16:25 Podpisanie listu intencyjnego JSW-ABB
16:30 Przerwa kawowa  
16:45 Michael Myszkowski - CAT Ściana wydobywcza 2020 – wysokowydajny system eksploatacji niskich pokładów
17:00 Sebastian Mundry - CAT Ściana wydobywcza 2020– droga do autonomicznego systemu eksploatacji
17:15 Podpisanie listu intencyjnego JSW-JZR-Caterpillar
17:20 Stanisław Prusek - GIG Katowice Stateczność wyrobisk ścianowych i przyścianowych kluczem do efektywnej eksploatacji węgla w Polsce
17:35 Krzysztof Krauze – AGH Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w polskim sektorze wydobywczym - stan obecny, zamierzenia i możliwości
17:50 Jan Palarski – Politechnika Śląska  Górnictwo, infrastruktura, zarządzanie – niekonwencjonalne kierunki zagospodarowania  złóż węgla
18:05 Zakończenie obrad – powrót do hotelu
19:00 Kolacja w Hotelu Gołębiewski
W zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników IMF 2017 sesjom technicznym mogą towarzyszyć zjazdy na dół kopalni.
<