Zrównoważony rozwój – GÓRNICTWO OK. Relacje z interesariuszami jako jeden z fundamentów społecznej odpowiedzialności biznesu

30 CZERWCA 2017r. 

TYTUŁ:  Zrównoważony rozwój Grupy JSW. Relacje z interesariuszami jako jeden z fundamentów społecznej odpowiedzialności biznesu.

MIEJSCE: KWK Pniówek – sala plenarna

Opiekun: Agnieszka Barzycka ([email protected]remove-this.jsw.pl, 662110799)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska, Główny Instytut Górnictwa

Artur Dyczko (JSW) Główne założenia Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020
Dr inż. Paweł Bogacz (AGH) Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK jako platforma realizacji działań JSW w zakresie zrównoważonego rozwoju
Prof. Marian Zembala, Mariusz Kus, Mariusz Gąsior (Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Medyczny w Katowicach) Nowe zadania dla przemysłu wydobywczego w Polsce i nowe wyzwania dla profilaktyki i leczenia pracowników
Dr Jacek Dymowski (niezależny ekspert w zakresie odpowiedzialnego zarządzania) Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy JSW na lata 2017-2020 – cele i obszary zaangażowania.
  Dyskusja. Sesja z udziałem interesariuszy JSW
<