Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych

30 CZERWCA 2017 r. 

TYTUŁ: Eksploatacja złóż w warunkach zagrożeń naturalnych

MIEJSCE: Ruch Borynia – ośrodek szkoleń

Opiekun ze strony BZ JSW: Rafał Dobrzyński ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4343)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Dr hab. inż. Zbigniew Burtan – AGH Kraków

10:00 10:15 Krzysztof Król (WUG) Stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie w roku 2016 na tle występujących zagrożeń naturalnych.
10:15 10:30 Zbigniew Burtan (AGH)   Uwarunkowania i skala występowania skojarzonych zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego
10:30 10:45 Jarosław Twardokęs, Damian Araszczuk, Marian Zmarzły (JSW S.A, KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie) Stan i kierunki profilaktyki zagrożenia wyrzutami gazów i skał w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie ruch Zofiówka
10:45 11:00 Krzysztof Cybulski - GiG Stan i kierunki rozwoju profilaktyki zagrożenia wybuchem pyłu węglowego w kopalniach węgla kamiennego
11:00 11:15 Zdzisław Filip, Janusz Czarnecki, Andrzej Okoń, Zbigniew Laskowski (Tauron Wydobycie, ZG Brzeszcze Profilaktyka zagrożeń: metanowego, pożarowego i tąpaniami dla nowo eksploatowanej ściany 05 w pokładzie 510 w partii zachodniej ZG Brzeszcze
11:15 11:30 Jan Drzewiecki (GIG) Ryzyko zniszczenia wyrobiska wskutek wstrząsu sejsmicznego
11:30 12:00   Przerwa
12:00 12:15 Marek Skuza, Grzegorz Baran, Adam Mermon (PGG, KWK Murcki-Staszic) Eksploatacja pokładu 510 w polu S w KWK Murcki-Staszic w warunkach współwystępowania zagrożeń naturalnych
12:15 12:30 Dr hab. inż. Marek Borowski (AGH) Wpływ prowadzenia aktywnej profilaktyki tąpaniowej na wielkość zagrożenia metanowego – studium przypadku
12:30 12:45 Michał Piecha, Aleksander Pietrzycki, Łukasz Wojtecki (PGG, KWK Ruda) Dobór profilaktyki tąpaniowej w aspekcie zagrożeń skojarzonych na przykładzie eksploatacji pokładu 504wg ścianą 003 w KWK „Ruda” Ruch „Bielszowice”
12:45 13:00 Dariusz Chlebowski (AGH) Rola zaszłości eksploatacyjnych w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami
13:00 13:15 Zdzisław Filip, Janusz Czarnecki, Janusz Jarczyk, Ryszard Batko (TAURON Wydobycie S.A., ZG Sobieski) Zagrożenie wodne w ZG Sobieski TAURON Wydobycie oraz sposoby jego zwalczania na przykładzie wystąpienia wypływu wody z materiałem skalnym w głównej pochylni odstawczej
13:15 13:30 Zbigniew Kuczera (AGH), Sławomir Karlikowski, Wiesław Banasiak (LW Bogdanka S.A.) Ograniczenie zapylenia w przodku drążonego wyrobiska w LW Bogdanka S.A.
13:30 14:00   Dyskusja
<