Od rozpoznania złoża do procesu wzbogacania – w walce o jakość węgla

30 CZERWCA 2017r. 

TYTUŁ:  Od rozpoznania złoża do procesu wzbogacania – w walce o jakość węgla 

MIEJSCE: KWK  BUDRYK – sala narad

Opiekun ze strony BZ JSW : S.Ziomber ([email protected]remove-this.jsw.pl, 605 582 312)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke (IGSMiE PAN)

10:00 10:30 Steve Williams (Energy Recovery Investments Ltd) Zmaksymalizowanie odzysku węgla w procesie przeróbki
10:30 11:00 Marcin Stecki (Dassault Systemes) Narzędzia IT do modelowania geologicznego oraz planowania i harmonogramowania produkcji we wsparciu decyzji w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego (prezentacja GEOVIA MINEX)


      Maksymalizacja produktywności i zarządzanie operacyjne w górnictwie podziemnym (Prezentacja GEOVIA InSite)
11:00 11:20 Anna Tarnawska (SGS Polska) Projekty wspomagające branżę – bilans energetyczny i ekonomiczny należytego monitorowania jakości
11:20 11:40 Dr Jacek Kołacz (Comex Group) Nowoczesne metody wzbogacania węgla w separatorach rentgenowskich
11:40 12:00 Jan Smoleń (Smolen Consulting Services, Canada) Międzynarodowe standardy opróbowania złoża i zależności jakości węgla od dokładności rozpoznania złoża
12:00 12:20   Przerwa
12:20 12:40 dr hab. inż. Ireneusz Baic (IMBIGS) Innowacyjna metoda wzbogacania węgla w wibracyjnych powietrznych separatorach
12:40 13:00 Jacek Woch ( SGS Polska Sp. z o.o.) Usługi inspektorskie i nadzory inwestycyjne dla przemysłu ciężkiego i wydobywczego
13:00 13:20 Grzegorz Strzelec (Zespół Jakości Produkcji, JSW SA) Charakterystyka jakości węgli koksowych kopalń JSW S.A.
13:20 13:40 Kazimierz Buchta (Zespół Przeróbki Mechanicznej, Biuro Produkcji JSW S.A.) Modernizacja zakładów przeróbczych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. dla stabilizacji parametrów jakościowych i maksymalizacji produkcji węgla koksowego
13:40 14:00 Marek Kryca, Anna Kubańska (CTT EMAG Sp. z o.o.),Piotr Nowak (LW Bogdanka),Andrzej Pyc (Biuro Projektów PROREM) Miernik MPN – nowe podejście do sterowania procesem wzbogacania w osadzarce miałowej
14:00 15:00   Obiad
<