Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach

30 czerwca 2017 r. 

TYTUŁ: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach

MIEJSCE: KWK Knurów - NOT

Opiekun ze strony BZ JSW : P.Polak ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4320), P.Graboń ([email protected]remove-this.pniowek.jsw.pl, +48 32 756 2503)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Prof. dr hab. inż. Jan Szlązak (Politechnika Śląska)

10:00 10:20 Dr hab. inż. Jan Drenda (Poliechnika Śląska) Czas pracy górników w gorącym mikroklimacie przodków górniczych
10:20 10:40 Dr inż. Marcin Krause (Poliechnika Śląska) Ocena ryzyka zawodowego w kopalniach węgla kamiennego – aktualne wymagania dla czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych
10:40 11:00 Adam Duda (Poliechnika Śląska) Ekonomiczne aspekty wypadków przy pracy
11:00 11:20 Maja Taraszkiewicz Łyda   (Poliechnika Śląska) Inżynieria bezpieczeństwa obiektów i systemów technicznych
11:20 11:40 P. Kołodziejczyk, Zygmunt Korban (Poliechnika Śląska) Wykorzystanie metody miernika rozwoju w procesie oceny jakości szkoleń na przykładzie instruktażu ogólnego
11:40 12:00 Małgorzata Wyganowska, Katarzyna Tobór-Osadnik (Poliechnika Śląska) Wpływ wybranych elementów środowiska pracy na przestrzeganie przepisów BHP w różnych kulturach zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy
12:00 12:20 Przerwa Coffie break
12:20 12:40 Marek Jendryś (Poliechnika Śląska) Okresowa ocena stanu obudowy szybowej jako element utrzymania bezpieczeństwa zakładu górniczego
12:40 13:00 Dariusz Musioł (Poliechnika Śląska) Czy profilaktyka zagrożenia metanowego jest "kosztowna" w kontekście ceny węgla na przykładzie 3 ścian eksploatacyjnych
13:00 13:20 Dr inż. Zbigniew Słota, dr inż. Krzysztof Słota (Poliechnika Śląska) Oczekiwane kierunki rozwoju w konstrukcji aparatów ucieczkowych według pracowników kopalń węgla kamiennego
13:20 13:40 Dr inż. Anna Morcinek,  dr inż. Zbigniew Słota (Poliechnika Śląska) Stres zawodowy u górników
13:40 14:00 Dr inż. Zbigniew Słota, dr inż. Krzysztof Słota (Poliechnika Śląska) Systemy bezpieczeństwa – dwustopniowy system ewakuacji załogi w kopalni podziemnej
14:00 15:00 Obiad
<