Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż

30 CZERWCA 2017r. 

TYTUŁ:  Systemy telekomunikacyjne, monitoring i wizualizacja podziemnej eksploatacji złóż

MIEJSCE: KWK Pniówek – SALA NOT

Opiekun ze strony  BZ JSW : J.Dzierżęga ([email protected]remove-this.jsw.pl, +48 32 756 4619)

SESJA ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 10:00
referaty (czas wystąpień 15 minut)


Sesji przewodniczy:
Dr hab. inż. Antoni Wojaczek prof. nadzw. Politechniki Śląskiej

10:00 10:15 Antoni Wojaczek (Pol. Śl.) Rola telekomunikacji we współczesnej kopalni podziemnej (referat wprowadzający do sesji)
10:15 10:30 P. Wojtas, A. Goleń. M. Wojtas (CNP EMAG, TELVIS).   Optymalizacja procesów wydobywczych poprzez cyfryzację kopalni zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0
10:30 10:45 A. Kowalski, G. Mirek. (TELVIS, KWK B-Z-J). Nowe możliwości integracji systemów telekomunikacyjnych w zakładach górniczych -  na przykładzie integracji systemu alarmowania SAT kopalni trójruchowej Borynia – Zofiówka – Jastrzębie
10:45 11:00 Borkowski L., Stach R. (KGHM) One control room w ZG Polkowice-Sieroszowice
11:00 11:15 Paszek A. (HASO) Rozszerzenie możliwości zintegrowanego systemu bezpieczeństwa CST w zakresie pozyskiwania danych dwustanowych oraz iskrobezpiecznej transmisji danych i video
11:15 11:30 Sokół S. (RNT) Platforma MOLOS jako nowoczesne narzędzie do monitoringu sprawności technicznej, parametrów ruchowych oraz efektywności energetycznej urządzeń eksploatowanych w zakładach górniczych
11:30 11:45 Heyduk A. (Pol. Śl.) Wykorzystanie monitoringu i wizyjnej analizy granulometrycznej urobku – nowa droga identyfikacji węgla
11:45 12:00   Przerwa
12:00 12:15 Wojaczek A., Kołodziejczyk P. (Pol. Śl.) W kierunku nowoczesnych systemów radiowych dla podziemnych zakładów górniczych
12:15 12:30 Cierpisz T., Głowacki D. (SYBET) Radiowe systemy komunikacji, monitoringu i śledzenia personelu w kopalniach rud miedzi
12:30 12:45 Kubecki P. (TRANZ-TEL) Lokalizacja i identyfikacja osób drogą do poprawy bezpieczeństwa załóg w kopalniach podziemnych
12:45 13:00 Lubryka J. (BECKER) Cyfrowy system łączności typu BeckerCom - doświadczenia z eksploatacji w KWK Piast-Ziemowit
13:00 13:15 Sikora M. (ELEKTROMETAL) EMLOK-16 - górniczy system lokalizacji
13:15 13:30 (BECKER) System nadzoru środków transportu i identyfikacji osób typu BWTracer firmy Becker-Warkop w ENEA LW Bogdanka (BECKER)
13:30 13:45 Janowicz M. (ABB Polska) Zintegrowane rozwiązania w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (ABB Polska)
13:45 14:00 Isakow Z., Kubańska A. (EMAG) Zintegrowany system monitorowania zagrożenia tąpaniami w kopalniach (EMAG)
14:00 15:00   Obiad
<